Kom gjerne med tips til gode oppgaver og lenker.

torsdag 10. april 2014

Problemløsing

Denne dukket opp på feeden min på facebook en dag. Jeg har bedt elevene løse denne og de har klart å komme fram til flere metoder å løse den på. Både som algebra og likning med tre ukjente.

lørdag 2. juni 2012

Hvorfor er algebra vanskelig?

Margrethe Naalsund, lektor ved lærerutdanningen på Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås, har i sin doktorgrad kartlagt hvordan norske elever tenker når de jobber med algebraregning. Les denne spennende artikkelen " Derfor er algebra vanskelig": http://www.forskning.no/artikler/2012/mai/323180

mandag 2. januar 2012

Tolke fartsdiagram fra Lillestrømulykken i 2000

Kilde: Romeriket politidistrikt
Her er et case hor elevene kan tolke fartsrullen fra toget som kolliderte på Lillestrøm stasjon 5. april 2000. Etterpå kan de sammenlikne med undersøkelseskommisjonen sin beskrivelse av samme diagram.

mandag 7. november 2011

Algebraspill

Algebra Meltdown
Et algebraspill hvor elevene løser likninger og bruker algebraregler. Dersom du som lærer registrerer deg får de også tilgang til vanskeligere nivåer.

http://www.mangahigh.com/en/games/algebrameltdown

onsdag 14. september 2011

Desimaltall

På siden http://www.decimalsquares.com/dsGames/ finner du mange forskjellige flash-spill som alle handler om desimaltall. Kjempe fine for drilling og øving i å forstå plassverdisystemet. Fin grafikk er det også.

mandag 29. august 2011

En utfordring!

Sitter her å klør meg i hodet. Hvordan kan man konkretisere multiplikasjon med negative tall? Jeg kommer ikke på noe som er forståelig. Men ser at å bevise dette kan være en fin oppgave for flinkisene. Er det noen dyktige mattelærere her som kan hjelpe meg med konkretiseringsproblemet? Tenk på svake elever.

mandag 15. august 2011

Flervalgprøve i de fire regneartene


                                                          Navn:…………………………..
Viktig!! Sett ring rundt riktig svar. Bruk penn. Ingen hjelpemidler.
 Husk å fylle ut egenevalueringen.

tirsdag 3. mai 2011

Koordinatsystemet- Et spill om begreper

Egner seg best med tre spillere. Start med å klippe ut begrepene og legge dem i en haug.

1.       En spiller trekker lapp
2.       Spilleren tegner det som står på lappen, det er ikke lov å si noe (han kan se i boka om han er usikker).
3.       De andre spillerne skal gjette begrepet.
4.       Dersom de andre ikke klarer å gjette begrepet, kan den som tegner forklare begrepet med ord.
5.       Den som klarer å gjette begrepet får lappen.
6.       Hvem som tegner går på tur i retning med klokka.
7.       Den som tilslutt har flest lapper har vunnet.
8.       Spill en gang til

mandag 11. april 2011

En kommentar til den lille gangetabellen


I et forsøk  på å muntre opp elevene viste jeg denne klassikeren. Enten er den for gammel eller de for unge, for den eneste som lo var meg. Noe moro må vi også ha:) Harald Eia og Bård Tufte er kostelige i denne sketsjen.