Kom gjerne med tips til gode oppgaver og lenker.

søndag 19. desember 2010

Oppgaver om massetetthet


Elevene fikk uttdelt en figur. Jeg differensierte ut i fra figuren jeg ga dem, noen fikk en kube, andre fikk sylinder og kjegler. For å løse oppgaven måtte de først regne volumet til figuren.

Photo by: Achim Raschka
Oppgaver om tetthet
Gull
  19,3 g/cm³
Uran
18,7 g/cm³
Bly
  11,34g/cm³
Sølv
10,5 g/cm³
Kobber
  8,93 g/cm³
1)   Hvor mye ville gullet veie dersom du skulle fylle din figur?
2)   Hvor mye ville det veie dersom du fyller med bly?
3)   Hva er volumet til en terning av bly som veier 2kg?
4)   Hva er volumet til en kule av gull som veier 0,23 kg?
5)   Velg en av figurene, dersom den veier 3,2 kg, hva er  tettheten til stoffet?
6)   Hva er tettheten til et stoffet i en sylinder som er 23 cm høy og har radius på 3,5 millimeter og som veier 0,43kg?
7)   En flaske som rommer to liter veier 21 kg, hvilket stoff inneholder den?

Tips! Regn gjennom oppgavene før du gir dem til elevene. Synes å huske at det var noe rart her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar