Kom gjerne med tips til gode oppgaver og lenker.

mandag 11. april 2011

Kjennetegn for måloppnåelse til likninger

Det finnes så mye bra på skolenettet. I November i fjor ble Udir.no og skolenettet.no slått sammen. Det er en side publisert av utdanningsdirektoratet hvor det bla finnes en stor kilde til undervisningsopplegg som er ment som veiledning til læreplan.
Her er et eks på kjennetegn til måloppnåelse for likninger:


Lav måloppnåelse
Middels måloppnåelse
Høy måloppnåelse
Eleven kan finne løsning til likninger av typen:
3x+11=27

Eleven kan avgjøre ved innsetting om et tall er løsning av en likning av typen:
3x+11=7-2x

Eleven kan avgjøre om en likning løser uoppsatte oppgaver av typene H, I,J, og kan forklare forskjellen på en likning og et utrykk.
Eleven kan finne løsning av likninger av typen:
3x+11=7-2x

Eleven kan finne en likning som løser en oppgave av typene H,I,J.

Eleven kan avgjøre ved innsetting om et tall er løsning av en likning av typen
3(
x5)/4+6=2x34
Eleven kan avgjøre hvordan en finner løsningen til en likning med grafen til denne.

Eleven kan forklare hva en løsning i en likning er.
+
Eleven kan finne løsning av en likning av typen
3(
 
Eleven kan finne en likning som løser en uoppstilt oppgave av høyere vanskelighetsgrad enn H,I,J

Eleven kan løse likninger grafisk.

Eleven kan formulere en strategi for å løse en lineær likning.
x5)/4+6=2x3/4 +

Kilde: http://skolenettet.no/nyupload/Veiledninger/Matematikk/Undervisningsopplegg/likninger_uo.pdf

1 kommentar: