Kom gjerne med tips til gode oppgaver og lenker.

mandag 2. januar 2012

Tolke fartsdiagram fra Lillestrømulykken i 2000

Kilde: Romeriket politidistrikt
Her er et case hor elevene kan tolke fartsrullen fra toget som kolliderte på Lillestrøm stasjon 5. april 2000. Etterpå kan de sammenlikne med undersøkelseskommisjonen sin beskrivelse av samme diagram.


Til elevene:
Lillestrømulykken 5. April 2000
Et godstog mister bremsene og kolliderer med et stillestående godstog på Lillestrøm, to tankvogner med propangass tar fyr, 2000 mennesker blir evakuert.
Kilde: Regjeringen.no
 Oppgave: Lag en beskrivelse av reisen til dette toget før ulykken inntreffer

 Eksempel på løsning av oppgaven:
 Undersøkelseskommisjonens beskrivelse av hastighetsdata
•Hastigheten er omtrent konstant rundt 95km/t gjennom Strømmen stasjon og ut over fallet mellom km 17,6 og 18,4.

• Ved km 18,4 viser hastighetsrullen en forholdsvis konstant akselerasjon over ca. 15 sekunder. Etter drøyt 400 meter reduseres akselerasjonen, og etter ytterligere 100 meter begynner toget å retardere. Dette skjer ved Sagdalen blokkpost, km 18,9, hvor hastigheten har økt til 102km/t.

•Utover fallet fra Sagdalen blokkpost og frem til kollisjonspunktet (ca. km 20,55) er det ca. 1620 meter og et fall på ca. 17‰. På denne strekningen er retardasjonen svak og relativt konstant.

•Ved kollisjonsstedet slutter linjen på hastig- hetsrullen med en avlest hastighet på 62km/t
Kilde: NOUNorges offentlige utredninger 2001: 9 Lillestrøm-ulykken 5. april 2000 Rapport fra undersøkelseskommisjon oppnevnt av regjeringen ved kongelig resolusjon 7. januar 2000 i forbindelse med Åsta-ulykken, som 7. april 2000 fikk utvidet mandat til også å undersøke togulykken på Lillestrøm stasjon. Avgitt til Justis- og politidepartementet 30. januar 2001.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar