Kom gjerne med tips til gode oppgaver og lenker.

søndag 7. april 2019

Delelighet

Her er noen oppgaver for trening på delelighet for 2 og 5. Fin og bruke i oppstart av faktorisering. 
Oppgaver: Regler for delelighet
1)    Hvilke av disse tallene er delelig med 2?

a)    45
b)    497
c)    70
d)    2380
e)    6 678
f)     12 443


2)    Lag en regel for hvilke tall som er delelige med 2. Og forklar hvorfor.

3)    a) Hva kaller vi de tallene som er delelig med 2?
b) Hvor mange positive tall mindre enn 10 er delelig med 2?
c) Hvor mange positive tall mindre enn 100 er delelig med 2?
d) Hvor mange positive tall mindre enn 1200 er delelig med 2?

4)    Se på tallene i oppgave 1. 
a)    Hvilke av tallene er delelige med 10?
b)    Lag en regel for hvilke tall det er som er delelige med 10.

5)    Hvilke av disse tallene er delelige med 4?

a)    56
b)    130
c)    516
d)    724
e)    1250
f)     2380


6)    Lag en regel for hvilke tall som er delelig med 4.

7)    Hvilke av disse tallene er delelige med 5?

a)    170
b)    235
c)    4 315
d)    5 232
e)    14 670
f)     31 559

8) Lag en regel for å finne hvilke tall som er delelig med 5. Forklar hvorfor.


9)    Bruk regler for delelighet.
a)    Finn alle tall mindre enn 35 som er delelige med 5.
b)    Finn alle tall mindre enn 50 som er delelige med både 4 og 5.
c)    Finn alle tall mindre enn 100 som er delelige med både 2 og 5.
d)    Hvis et tall er delelig med både 3, 4 og 5, hvilke andre tall kan vi være sikre på at det også er delelig med?

fredag 24. august 2018

Varierte oppgaver for å lære seg matematiske begreper

Forberedelser
·   For å jobbe med begreper i matematikk med disse oppgavene kan læreren forberede seg ved å lage lapper med begreper elevene skal kunne eller velge ut bestemte begreper til hver elev. Elevene kan jobbe med oppgavene alene, i par eller grupper. Dersom man jobber med begrepslæring systematisk, f.eks. et begrep i uken vil elevene være sterkere rustet i å kunne kommunisere matematiske problemer, fremgangsmåter og svar.

Oppgaver til elevene

   Les lappen din grundig, forbered deg på å fortelle en annen om begrepet på lappen din.
   Legg lappen med begrepssiden opp i midten på et ark. Lag et tankekart til dette begrepet.
   Lag en regneoppgave der du bruker begrepet
   Lag en setning der du bruker begrepet
   Lag et eksempel med tall til begrepet
   Lag en tegning som forklarer begrepet.
   Lag en elevwiki med begrepene. (f.eks. wikispaces.com).
   Lag en flervalgsoppgave til begrepet. En ide er å samle alle oppgavene i klassen til en Kahoot (se kahoot.it).

   Lag en plakat om begrepet. Plakaten skal inneholde: begrepet som overskrift, en forklaring, et eksempel og en illustrasjon.

I stedenfor å lage egne lapper kan kort med begreper og forklaringer kjøpes på www.jossie.no

lørdag 28. april 2018

Algeprix


Algeprix er et brettspill der temaer som elevene skal arbeide med er å finne verdien av uttrykk, forståelse for variabler, bruke faktorer og potenser i beregninger og masse mer. Spillerne kaster terning og fargen og øynene på terningen forteller hvilken formel de skal ta for seg. Gjennom diskusjon og samhandling skal vil elevene få trening i å argumentere og diskutere matematiske problemstillinger. Underveis kan spillerne havne på felter som gjør at de enten må stå over en runde, eller de kan få et ekstra kast eller ta en liten snarvei mot mål. Dette spillet har jeg utviklet og er veldig stolt av resultatet. Det er også gøy at jeg får mange positive tilbakemeldinger fra lærere som bruker det i klasserommet, og fra foreldre som spiller med barna sine. Passer fra 5. trinn - vgs avhengig av faglig nivå. Spillet kan bestilles fra nettsiden www.jossie.no


lørdag 9. desember 2017

Yes, endelig har mattespillene mine kommet
Etter flere år med spedbarnsliv har jeg endelig realisert drømmen om å utvikle læremateriell.  Det første jeg har laget er to kortstokker som handler om å utvikle en rik begrepsforståelse i matematikk. Den ene er 50 grunnleggende matematiske begreper, den andre er innen geometri. Jeg har også laget et kjempe kult brettspill som heter Algeprix. Her er det mye god samarbeidslæring innen algebra. Dette er utrolig spennende, og jeg er veldig stolt over produkten. Se gjerne mer på hjemmesiden www.jossie.no

Jeg må takke Skage Hansen fra getsmart.no for god hjelp.

torsdag 10. april 2014

Problemløsing

Denne dukket opp på feeden min på facebook en dag. Jeg har bedt elevene løse denne og de har klart å komme fram til flere metoder å løse den på. Både som algebra og likning med tre ukjente.

lørdag 2. juni 2012

Hvorfor er algebra vanskelig?

Margrethe Naalsund, lektor ved lærerutdanningen på Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås, har i sin doktorgrad kartlagt hvordan norske elever tenker når de jobber med algebraregning. Les denne spennende artikkelen " Derfor er algebra vanskelig": http://www.forskning.no/artikler/2012/mai/323180

mandag 2. januar 2012

Tolke fartsdiagram fra Lillestrømulykken i 2000

Kilde: Romeriket politidistrikt
Her er et case hor elevene kan tolke fartsrullen fra toget som kolliderte på Lillestrøm stasjon 5. april 2000. Etterpå kan de sammenlikne med undersøkelseskommisjonen sin beskrivelse av samme diagram.

mandag 7. november 2011

Algebraspill

Algebra Meltdown
Et algebraspill hvor elevene løser likninger og bruker algebraregler. Dersom du som lærer registrerer deg får de også tilgang til vanskeligere nivåer.

http://www.mangahigh.com/en/games/algebrameltdown

onsdag 14. september 2011

Desimaltall

På siden http://www.decimalsquares.com/dsGames/ finner du mange forskjellige flash-spill som alle handler om desimaltall. Kjempe fine for drilling og øving i å forstå plassverdisystemet. Fin grafikk er det også.