Kom gjerne med tips til gode oppgaver og lenker.

tirsdag 3. mai 2011

Koordinatsystemet- Et spill om begreper

Egner seg best med tre spillere. Start med å klippe ut begrepene og legge dem i en haug.

1.       En spiller trekker lapp
2.       Spilleren tegner det som står på lappen, det er ikke lov å si noe (han kan se i boka om han er usikker).
3.       De andre spillerne skal gjette begrepet.
4.       Dersom de andre ikke klarer å gjette begrepet, kan den som tegner forklare begrepet med ord.
5.       Den som klarer å gjette begrepet får lappen.
6.       Hvem som tegner går på tur i retning med klokka.
7.       Den som tilslutt har flest lapper har vunnet.
8.       Spill en gang til
Begreper
·         Koordinatsystemet
·         Andreakse
·         Y-akse
·         1. Kvadrant
·         2. Kvadrant
·         3. Kvadrant
·         4. Kvadrant
·         Origo
·         Førsteakse
·         X-akse
·         Førstekoordinat
·          Andrekoordinat
·         X-koordinat
·         Y-koordinat


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar