Kom gjerne med tips til gode oppgaver og lenker.

mandag 15. august 2011

Flervalgprøve i de fire regneartene


                                                          Navn:…………………………..
Viktig!! Sett ring rundt riktig svar. Bruk penn. Ingen hjelpemidler.
 Husk å fylle ut egenevalueringen.
Regn ut:

1)   327 + 87
a.     413
b.     514
c.      307
d.     414
e.     404


2)   5837 + 9043
a.     14880
b.     15880
c.      15890           
d.     14960
e.     Ingen


3)   4,95 + 299,7 + 75
a.     379,65
b.     280,45
c.      378
d.     165,75
e.     369,65


4)   73 + 0,65 + 8,09 + 1,3
a.     83
b.     56,95
c.      83,04
d.     83,68
e.     6,5


5)   423-212
a.     122
b.     112
c.      211
d.     311
e.     Ingen


6)   505-12345
a.     Går ikke opp
b.     1095
c.      -1095
d.     -5006
e.     Ingen


7)   84,57 - 77,46
a.     71,1
b.     7,11
c.      162,03
d.     5,65
e.     55,6


8)   281.05 - 98.6
a.     109,4
b.     380,11
c.      491,19
d.     379,65
e.     182,45


9)   234 x 4
a.     238
b.     936
c.      916
d.     826
e.     585


10)                  2734 x 7
a.     16850
b.     17916
c.      18027
d.     19138
e.     Ingen


11)                  324 x 24
a.     9861
b.     7788
c.      6457
d.     6766
e.     7776

12)                  56,3 x 8,5
a.     48755
b.     487,55
c.      478,55
d.     467,55
e.     47855


13)                  647 x 82
a.     12876
b.     45632
c.      53054
d.     87543
e.     48045

14)                  985 : 5
a.     392
b.     4925
c.      197
d.     360
e.     280


15)                  10946:4
a.     2736,5
b.     2726,5
c.      2737,5
d.     2844
e.     Ingen


16)                  481 : 13
a.     37
b.     154
c.      44
d.     35
e.     36


17)                  965,33 : 37
a.     47,5
b.     85,5
c.      26,09
d.     112,5
e.     23,5


18)                  45,9 : 3
a.     15,3
b.     9,8
c.      153
d.     98
e.     12,7


Egenvurdering:

Kan litt
Kan en del
Kan godt
MultiplikasjonSubtraksjonAddisjonDivisjonGangetabellen
Dette er jeg usikker på og må øve mer på:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lærers evaluering:

Kan litt
Kan en del
Kan godt
MultiplikasjonSubtraksjonAddisjonDivisjonGangetabellen
Lærers kommentar:

Karakter:
Gangetabelltest

Navn:……………………..

Skriv kun ned svaret, ikke oppgaven.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

------------------------------------

Antall rett:


…………………………………………
Alt rett gir 2 poeng.
5-10 rett gir 1 poeng
1-5 rett gir 0,5 poeng


Gangetabelltest

Navn:……………………..

Skriv kun ned svaret, ikke oppgaven.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

------------------------------------

Antall rett:

…………………………………………
Alt rett gir 2 poeng.
5-10 rett gir 1 poeng
1-5 rett gir 0,5 poeng
For lærer:
Del 1: Oppgaver til gangetesten:

1 ) 5 x 3 =15
2) 7x 4 = 28
3) 9 x 6 = 54
4) 8 x 8 = 64
5) 10x 7= 70
6) 3 x 4= 12
7) 8 x 7= 56
8) 6 x 6= 36
9) 2 x 9 =18
10) 7x6= 42

Les oppgavene høyt. Elevene skal kun skrive svaret.  Samle inn gangetesten før del 2 av prøven deles ut.

Alt rett gir 2 poeng.
5-10 rett gir 1 poeng
1-5 rett gir 0,5 poeng


Del 2: Prøve i 4 regnearter
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prøven gir totalt 20 poeng.
Fasit:
1) D  414
2) A 14880
3) A 379,65
4) C 84,04
5) C 211
6) E ingen
7) B 7,11
8) E 182,45
9) B 936
10) D 19138
11) E 7776
12) C 478,55
13) C 53054
14) C 197
15) A 2736,5
16) A 37
17) C 26,09
18) A 15,3

Karakterer:
1

2

3

4

5

6Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar