Kom gjerne med tips til gode oppgaver og lenker.

tirsdag 25. januar 2011

Trolleri med tall- introduksjon til algebra

Bildet hentet fra PDF på denne siden
http://www.matematikksenteret.no/content.ap?thisId=772
Dette undervisningopplegget ser utrolig lærerikt ut. Har funnet det på matematikksenteret.no.
Gleder meg til å bruke det. Her tror jeg elevene kan oppdage noen sammenhenger.

Trolleri med tall
(Fra Karin Kairavuo, Mattelandet, Finland)


Lærer instruerer og elevene gjør det hun/han sier:

1. Tenk på et tall. Hvilket som helst.
2. Legg til 3
3. Multipliser med 2
4. Trekk fra tallet du tenkte på
5. Legg til 4
6. Trekk fra tallet du tenkte på

Snu deg til sidemannen og fortelle hvilket svar du fikk. Alle elvene vil si 10 i munnen på hverandre.
Lærer spør om elevene tror det fungerer med alle tall. 
Var det noen som prøvde et tall større enn 100? Prøv å se om det går!
Var det noen som prøvde et negativt tall? Prøv å se om det går!
Var det noen som prøvde et desimaltall? Prøv å se om det går!
Var det noen som prøvde en brøk? Prøv å se om det går!

Nå skal elevene få i oppdrag å bevise at det alltid blir 10, og prøve å se hva som skjer
underveis i prosessen. 
Del ut sjetonger (som skal symbolisere det tallet de tenkte på) og enhetskuber eller
enhetspinner. 
Oppdrag: Gjennomfør algoritmen med det konkrete utstyret og beskriv hva som skjer.
Dokumenter det i matematikkbøkene deres. 
Utfordring:
Når elevene har løst det skal de lage liknende trolleri med tall til hverandre. 


Opplegget og disse bildene er hentet fra matematikksenteret sin hjemmeside: http://www.matematikksenteret.no/content.ap?thisId=772

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar