Kom gjerne med tips til gode oppgaver og lenker.

onsdag 5. januar 2011

"Yes we can"

Her har jeg kopiert skolekatalogen. Klippet ut bilde av elevene i klassen og limt dem på en plakat. Jeg har satt sammen to store plakater for å få plass til alle. Så kopierte jeg opp ulike snakkebobler som jeg fant i word. Overskriften på plakaten er: "Dette kan vi i 8A2"(velg klasse som passer). Jeg bruker plakaten på den måten at jeg gir elevene ulike utfordringer til hva de skal fylle inn i snakkeboblene. Snakkeboblene festes med lærertyggis slik at de kan byttes ut. Jeg synes at denne plakaten egner seg godt til oppsummering eller repetisjon fra sist time.
Et typisk spørsmål kan være "Skriv om noe du har lært i dag" eller "lag et regnestykke". Så leser jeg alle snakkeboblene høyt. En bonus er at alle elevene føler seg sett ved at navnet deres blir lest opp høyt. (Litt lenge utgave av innlegget finnes på naturfagsbloggen)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar